Próg wyzwalający atak migreny może być odmienny dla różnych osób w zależności od mutacji w niektórych genach.

W ostatnich latach zidentyfikowano sześć genów związanych z migrenami bez aury. Wyniki te w końcu są wstępnym kluczem do zrozumienia choroby, której pochodzenie i mechanizmy wciąż są słabo poznane.
Migreny często występują u osób z tej samej rodziny, rzadko jest to jednak choroba dziedziczna, wywołana bezpośrednio przez gen. W większości przypadków obecność mutacji w niektórych genach modyfikuje wrażliwość na określone wyzwalacze i reakcję organizmu. Kilka genów, których rola w migrenie może być istotna, wydaje się potwierdzać inne wyniki z obrazowania mózgu. Niektóre z nich są rzeczywiście związane z kanałami jonowymi obecnymi w ścianie komórkowej i odgrywają ważną rolę w nadwrażliwości neuronów. Anomalia ich funkcjonowania może więc tłumaczyć falę depolaryzacji neuronów, która rozchodzi się bardzo powoli w mózgu, powodując neurologiczne objawy aury.
Niektórzy badacze uważają, że zjawisko to występuje we wszystkich atakach migreny, ale nie zawsze powoduje powstanie aury. Jest to proces podobny do napadowej depolaryzacji obserwowanej w epilepsji. Ponadto badacze zidentyfikowali składnik zapalny odpowiedzialny za aktywację nerwów trójdzielnych i przekazywaną przez nie wiadomość do układu naczyniowego, szczególnie w tętnicach oponowych, które wyjaśnia zjawisko rozszerzania naczyń i ból.
Te odkrycia wyjaśniają, dlaczego leki przeciwzapalne lub niektóre leki psychotropowe są skuteczne w leczeniu migreny. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie to nowa perpsektywa sposobów leczenia bólów głowy.

Klinika Leczenia Bólu Głowy

Medic-r
ul. Poznańska 3
60-848 Poznań
medic-r.pl

Rejestracja telefoniczna

61 663 24 54

Kontakt