Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Bólu (IASP) definiuje ból neuropatyczny jako ból związany z urazem lub chorobą, która wpływa na układ somatosensoryczny.

Zaangażowanie układu somatosensorycznego może nastąpić w oczywistym kontekście neurologicznym (ból występujący po półpaścu, bolesna neuropatia cukrzycowa, ból centralny występujący po udarze mózgu ...). Występuje również często w kontekście nieneurologicznym, takim jak obserwacja pooperacyjna, operacja (nawet łagodna) często odpowiedzialna za uszkodzenie nerwów.
Charakteryzuje się bólem, takim jak oparzenia lub porażenia prądem elektrycznym, podczas badania klinicznego, hipoestezji lub, przeciwnie, allodynii (ból wywołany bezbolesnym bodźcem). Często wiąże się z niebolesnymi oznakami sensorycznymi (parestezje, drętwienie, świąd). Jego badanie jest ułatwione dzięki zastosowaniu kwestionariuszy takich jak DN4, które opierają się na identyfikacji tych cech semiologicznych.
Badanie przesiewowe bólu neuropatycznego ma tym większe znaczenie, że może współistnieć z bólem nocyceptywnym w bólu mieszanym. Dotyczy to w szczególności lędźwiowego, składającego się z najczęściej bólu bolesnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz neuropatycznego mechanizmu radikulopatii.
Farmakologicznie ból neuropatyczny słabo reaguje na środki przeciwbólowe i jest głównie odpowiedzialny za niektóre leki przeciwpadaczkowe i / lub niektóre leki przeciwdepresyjne.
Ból neuropatyczny występuje w wielu chorobach i stanach:
 • dyskopatiach, zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa
 • cukrzycy
 • nowotworach
 • miażdżycy tętnic
 • chorobach hematologicznych np szpiczaku mnogim
 • chorobach reumatologicznych np reumatoidalnym zapaleniu stawów , twardzinie, toczniu
 • boreliozie
 • półpaścu i innych chorobach zakaźnych
 • AIDS
Ból neuropatyczny może występować w przebiegu terapii niektórymi lekami, np.:
 • podczas leczenia niektórymi preparatami przeciwnowotworowymi
 • izoniazydem stosowanym w leczeniu gruźlicy
 • fenytoiną, będącą lekiem przeciwpadaczkowym
Do innych przyczyn wystąpienia bólu neuropatycznego należą:
 • niedobory żywieniowe, np. u osób niedożywionych, z zaburzeniami wchłaniania jelitowego, u alkoholików.
 • nadmierne stosowanie niektórych środków i leków, np. witamin z grupy B, najczęściej B6.
 • zatrucie ołowiem lub innymi substancjami toksycznymi.
Najważniejszą sprawą w leczeniu jest wykrycie czynnika prowadzącego do wystąpienia bólu neuropatycznego i objawów neuropatii. W miarę możliwości należy wyeliminować przyczynę jego powstawania.
Stosowane leki przeciwbólowe są bardzo często nieskuteczne.
Stosuje się:
 • leki przeciwdrgawkowe
 • leki przeciwdepresyjne
 • leki znieczulające miejscowo i ogólnie
 • leki wspomagające pracę uszkodzonych struktur nerwowych
 • fizykoterapię, elektroterapię, magnetoterapię, laseroterapia
 • hydroterapia: kąpiele perełkowe, masaż wodno-wirowy
 • blokady nerwu
 • neurolizę
 • termolezję
 • masaż, pomaga wyeliminować lub znacznie zmniejszyć dolegliwości wynikające z przykurczów lub nadmiernego napięcia mięśni.
Powrót

Klinika Leczenia Bólu Głowy

Medic-r
ul. Poznańska 3
60-848 Poznań
medic-r.pl

Rejestracja telefoniczna

61 663 24 54

Kontakt