Zabiegi w leczeniu bólu wykonywane są w znieczuleniu miejscowym.

W rzadkich przypadkach podaje się dożylnie środki sedatywne (uspokajające).
Pacjent przed zabiegiem nie musi być na czczo, zaleca się spożycie lekkiego posiłku. Szczególnie dotyczy to chorych na cukrzyce, którzy nie powinni zmieniać swoich codziennych nawyków.
Nie należy również odstawiać regularnie przyjmowanych leków. Jedyny wyjątek stanowią leki obniżające krzepliwość krwi. W przypadku niektórych leków na czas zabiegu jest konieczność zmiany leku przeciwkrzepliwego. Koniecznie należy zgłosić przyjmowanie takich leków podczas konsultacji przed zabiegiem.
Podczas konsultacji należy również poinformować lekarza o wszystkich innych przyjmowanych lekach i wszystkich chorobach i alergiach.
Zabiegi leczenia bólu wykonywane są albo w pokoju zabiegowym, albo na sali operacyjnej. Sala operacyjna zapewnia pełną sterylność a także pozwala pomieścić niezbędny sprzęt.
Czas zabiegów jest różny: od kilku minut (proste blokady, ostrzyknięcia) do ponad godziny (termolezja, bardziej złożone blokady).
Po prostych zabiegach pacjent może iść do domu w czasie 15-30 minut po zabiegu. Po bardziej skomplikowanych zabiegach czas pobytu w szpitalu może wynieść do kilku godzin po zabiegu. W niektórych przypadkach wymagana będzie 24-godzinna hospitalizacja.
Pacjentowi powinna towarzyszyć osoba trzecia. Pacjent nie powinien prowadzić samochodu w czasie 24 godzin po zabiegu.
Szczegółowe zalecenia odnośnie przygotowania do zabiegu pacjent otrzyma w czasie konsultacji przed zabiegiem. Wtedy tez będzie poproszony o wypełnienie krótkiego kwestionariusza zdrowotnego oraz podpisanie zgody na zabieg.
Powrót

Klinika Leczenia Bólu Głowy

Medic-r
ul. Poznańska 3
60-848 Poznań
medic-r.pl

Rejestracja telefoniczna

61 663 24 54

Kontakt